ตามหา ร. 10 ในคอกม้าสารขัณฑ์ (ฉบับ 2014) นิทานที่ต้องเล่าต่อ Watch HD video 1080P - 720P in mp4 for high speed connection and low quality video 3GP and FLV for slow internet connection for free.

ตามหา ร. 10 ในคอกม้าสารขัณฑ์ (ฉบับ 2014) นิทานที่ต้องเล่าต่อ download for desktop and mobile in MP4, 3GP and FLV video format. Download full hd 1080p mp4 video, 3gp mobile, flv video. High quality and watch full movies on high defination.

Duration:1:37:14
Total View:1987794
Dislikes:2572

About ตามหา ร. 10 ในคอกม้าสารขัณฑ์ (ฉบับ 2014) นิทานที่ต้องเล่าต่อ Video

ตามหา ร. 10 ในคอกม้าสารขัณฑ์ (ฉบับ 2014) นิทานที่ต้องเล่าต่อ รับฟังทาง http://youtu.be/JkDgRmJ0vrI +__________________________________________ สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า http://piangdin2012.blogspot.com/2013/11/30.html https://www.youtube.com/watch?v=4OY78hLi6io&list=TLYPVFrRKzBH93cu9PwH6ez5sU182DxlDW _____________________________ สนับสนุนการเผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยประชาชน และเครือข่าย เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ความจริง เพื่อสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy เครือข่ายภาคี: นปช.ยูเอสเอ สถานีวิทยุชุมชนโล่เงิน เรดเรดิโอ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั่วโลก _____________________________________ ความรักสถาบันกษัตริย์ไทย ผมยอมรับว่า เกินปฏิเสธครับ มีหลักฐานที่พี่น้องร่วมชาติได้รวบรวมมา เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเชิดชูสถาบันฯ ดังนี้ครับ (รักมากจริงนะ จุ๊บ ๆ เด็กโง่คนดีของฉาาานน) "งบประมาณสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์" (ตามร่าง พรบ.งบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๓ หมื่นล้านบาท) ซอยให้เห็นภาพพจน์ ก็คิดเป็นค่ารักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ : - เดือนละ ๑,๑๕๕,๘๐๕,๐๑๗ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าพันสิบเจ็ดบาท) - วันละ ๓๗,๙๙๙,๐๖๙ บาท - ชั่วโมงละ ๑,๕๘๓,๒๙๔ บาท - นาทีละ ๒๖,๓๘๘ บาท - วินาทีละ ๔๔๐ บาท (Credit: Phuttipong Ponganekgul) ___________________________________________